ใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1


การบ้าน ป.1 ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ นักเรียนทุกคนสามารถพิมพ์และลองทำด้วยตนเองแล้วนำมาส่งครูให้ครูตรวจ

Leave a comment »

ภาพสไลด์


This slideshow requires JavaScript.

Comments (2) »

คอมพิวเตอร์ ป.4-6


Leave a comment »

คอมพิวเตอร์ ป.1-3


Leave a comment »

เพลงเด็กดีเรียนคอม


Leave a comment »

น่ารู้น่ารัก


Leave a comment »

ส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์


Leave a comment »